ON THE MAKING

Dr. RASHDAN BIN RASHID 
Pensyarah Kanan
Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
Curriculum Vitae